panel

Het Bedrijf

NOVEC is een jonge dynamische organisatie en is begin 2005 ontstaan uit de splitsing van nozema, de nederlandsche omroep- zendermaatschappij. NOVEC is een onafhankelijke aanbieder van antenne-opstelpunten in nederland. NOVEC verhuurt en beheert antenne-opstelpunten voor de distributie van telecommunicatie- en omroepsignalen. De onderneming stelt mastruimte ter beschikking aan marktpartijen.

De aandelen van NOVEC zijn van TenneT Holding bv, een 100 procent
deelneming van de staat der Nederlanden. TenneT is eigenaar en beheerder
van het landelijk transportnet, de hoogspanningsmasten, van het Nederlandse elektriciteitsnet.