panel

Disclaimer

 

NOVEC zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking op www.novecbv.nl, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

NOVEC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze site of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen www.novecbv.nl te klikken komt u op andere sites, waarvoor NOVEC geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. NOVEC behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site alsmede de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOVEC. Ook op de benodigde (server-side) software, waarmee de inhoud van deze site via het Internet toegankelijk wordt gemaakt rust auteursrecht. Deze software mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd.

E-mail
Per e-mail verzonden mededelingen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan te berichten. In dat geval, bedankt voor uw medewerking. NOVEC sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Aan de inhoud van e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Copyright © 2015 NOVEC