panel

Voor grondeigenaren

NOVEC is eigenaar en beheert antenne-opstelpunten en verhuurt deze aan (mobiele) operators. Daarnaast beheren wij opstelpunten voor andere partijen. Op dit moment beheert NOVEC ruim 850 telecommasten en 12.000 hoogspanningsmasten door heel Nederland. De operators plaatsen antennes en schotels in deze opstelpunten, zodat er goed landelijk bereik is voor mobiele telefonie en dataverkeer. De grotere zendmasten worden ook gebruikt voor televisie en radio. Wij beheren de volgende soorten opstelpunten:

  • telecommasten (vakwerkmasten of buismasten);
  • hoogspanningsmasten van TenneT;
  • omroepmasten.