panel

Factureren

NOVEC kan alleen een factuur in behandeling nemen, als de factuur voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Juiste tenaamstelling (= eigenaar opstelpunt bijvoorbeeld NOVEC B.V., MRNV B.V. of Colonne B.V.)
  • T.a.v. de financiële administratie
  • Adres NOVEC: Clarissenhof 1d, 4133 AB Vianen of via e-mail: invoice@novecbv.nl
  • Factuurperiode en jaartal
  • Factuurbedrag (indien van toepassing onderverdeeld in emolumenten)
  • Op de juiste wijze geïndexeerd (zie cbs.nl, directe berekening)
  • NOVEC sitenummer of sitenummer overeenkomst
  • Adres opstelpunt
  • Bankrekeningnummer waar het bedrag op gestort moet worden
  • Naam, adresgegevens en telefoonnummer van de afzender

Voorbeeldfactuur

 

Verhuur van onroerend goed is bij wet vrijgesteld van BTW. Dat betekent dat er geen BTW in rekening gebracht mag worden. Er bestaat een uitzondering op deze regel wanneer er door de contractspartijen geopteerd is voor belaste verhuur van onroerend goed. De huurovereenkomst dient dan te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de fiscus.
In alle andere gevallen worden facturen met BTW niet in behandeling genomen.

Niet de juiste naam op de factuur betekent dat wij uw factuur helaas niet in behandeling kunnen nemen.

Facturen kunnen per post of per e-mail (invoice@novecbv.nl) aangeboden worden en zullen binnen 30 dagen betaald worden na ontvangstdatum.

Indexeren

Omdat juist indexeren niet altijd even eenvoudig is, verwijzen wij door naar de website van het CBS. Op www.cbs.nl kunt u via de module directe berekening de variabelen invullen ten behoeve van de manier van indexeren.

In de grondovereenkomst is terug te vinden welk prijsindexcijfer gehanteerd dient te worden en of een maandcijfer of een jaargemiddelde van toepassing is.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met NOVEC, afdeling Landlordbeheer op telefoonnummer 0347-358937 of via e-mail beheer@novecbv.nl.