panel

Opstelpunten

Toegang

Naast de overeenkomst ten behoeve van de grondhuur zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de toegang. Deze afspraken staan beschreven in een toegangsprotocol. Dit toegangsprotocol regelt onder andere de voorwaarden die een grondeigenaar stelt ten aanzien van het betreden van zijn grond tot aan ons opstelpunt.

Is bij u niets geregeld m.b.t. toegang of zijn de omstandigheden veranderd, neem dan contact op met de afdeling Landlordbeheer via beheer@novecbv.nl of bel 0347-358937.

Onderhoud

NOVEC laat al haar opstelpunten, in eigendom of in beheer, eens per jaar onderhouden en inspecteren door externe partijen. Het opstelpunt wordt gecontroleerd op slijtage, groenonderhoud, veiligheid, diefstal en vandalisme.

Het kan gebeuren dat er gedurende het jaar een afwijkende of onwenselijke situatie ontstaat. U kunt bijzonderheden melden door te bellen naar 0347-358937 of e-mail beheer@novecbv.nl, zodat wij actie kunnen ondernemen.

Diefstal en vandalisme

De meeste opstelpunten worden omgeven door een hekwerk en zijn afgesloten met een slot. Helaas komt diefstal van materialen of vernieling van/ bij het opstelpunt voor. Treft u een open hek om het opstelpunt aan of bent u getuige van verdachte omstandigheden?

Meld het NOVEC op het eerder genoemde telefoonnummer of e-mailadres en wij zullen gepaste maatregelen nemen, of de schade herstellen.

Sitenummers

Een operator heeft bedrijfsapparatuur (apparatuurkasten, antennes en schotels) op de grond naast het opstelpunt en in de mast geplaatst. Dit geheel wordt een site genoemd en krijgt een uniek nummer. Zo geeft iedere operator iedere site zijn eigen unieke nummer, het zogeheten sitenummer. Omdat iedere operator een eigen nummer hanteert, kan er per opstelpunt van NOVEC dus sprake zijn van meerdere sitenummers.

NOVEC maakt daarom voor haar correspondentie, communicatie en facturatie altijd gebruik van het NOVEC sitenummer. Door gebruik te maken van dit sitenummer kunnen wij in onze centrale database snel uw gegevens terugvinden.

Niet iedere grondeigenaar is op de hoogte van het NOVEC sitenummer. Daarom kunt u in uw communicatie met NOVEC altijd van meerdere sitenummers gebruik maken, ook als dit het sitenummer is van een operator. Het sitenummer van de operator kunt u meestal terugvinden bovenaan uw grondovereenkomst. Wij zoeken dan de juiste gegevens erbij.