panel

Overige producten & diensten

 

NOVEC is de grootste onafhankelijke aanbieder van antenne-opstelpunten in Nederland. Wij verhuren en beheren opstelpunten voor het uitzenden van mobiele telecommunicatie, radio, televisie- en overige toepassingen. Deze opstelpunten kunnen vakwerkmasten of omroepmasten zijn, maar ook hoogspanningsmasten en straalverbindingstorens van moederbedrijf TenneT.

Ook bouwt NOVEC nieuwe masten en voert zij (turnkey) projecten voor haar klanten uit.

Daarnaast geeft NOVEC voorlichting en cursussen over elektromagnetische velden en kunnen wij metingen en berekeningen uitvoeren.