panel

Melding Werkzaamheden TenneT

Formulier werkzaamheden TenneT-hoogspanningsmasten of stations

De melding van werkzaamheden voor TenneT-stations en -verbindingen verlopen volgens protocol GS-REM 16-0866. Deze kunt u hier vinden Voorschriften TenneT-locaties.

Voor een juiste afhandeling van uw aanvraag, dient u de volgende documenten in te leveren, minimaal 12 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden:

NOVEC zorgt voor de communicatie en afstemming met TenneT. De documenten kunt u via e-mail versturen naar: aanvragen@novecbv.nl.  De planning is pas definitief nadat u het ingevulde formulier van TenneT retour heeft ontvangen.

Voor werkzaamheden op TenneT locaties dient u te beschikken over een geldige poortinstructie:

Om werkzaamheden in of op stations veilig en goed te laten verlopen zijn de volgende gedragsregels opgesteld: