panel

Hoogspanningsmasten en -stations

Hoogspanningsmasten en -stations

De melding van werkzaamheden voor TenneT-stations en -verbindingen verlopen volgens protocol GS-REM 19-0350. Deze kunt u hier vinden Voorschriften TenneT locaties & Foto- en tekeningen instructie.

Voor een juiste afhandeling van uw aanvraag, dient u de volgende documenten in te leveren, minimaal 12 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden:

Wanneer uw werkzaamheden t.b.v. omroepdoeleinden zijn vragen wij u om het formulier essentiële antennegegevens in te vullen. Dit formulier is te vinden onder ‘Downloads’ of klik op deze link. Zodra het ingevulde formulier essentiële antennegegevens en de melding werkzaamheden bij ons binnen zijn zullen wij uw melding in behandeling nemen. De formulieren kunt u sturen naar aanvragen@novecbv.nl. NOVEC zorgt voor de communicatie en afstemming met TenneT.  De planning is pas definitief nadat u het ingevulde formulier van TenneT retour heeft ontvangen.

Voor werkzaamheden op TenneT locaties dient u te beschikken over een geldige poortinstructie:

Om werkzaamheden in of op stations veilig en goed te laten verlopen zijn de volgende gedragsregels opgesteld: