panel

Procedures

Algemeen

Aanmelden werkzaamheden

Toegang op-, in- en rondom antenne-opstelpunten dienen altijd vooraf gemeld te worden bij NOVEC. Dit kunt u doen door het formulier “Melding Werkzaamheden” in te vullen. Ook als het bezoek niet direct met werkzaamheden te maken heeft, dient u dit formulier te gebruiken.

Toegangsregels

Toegangsregels en toezicht op werkzaamheden die gelden voor derden voor het betreden van NOVEC masten en gebouwen. Deze regels bespreken ook de toezicht op werkzaamheden van derden m.b.t. omroeptoepassingen op die locaties.

Antenne in TenneT hoogspanningsmast?

Aanvragen voor het plaatsen van antennes op of nabij TenneT hoogspanningsmasten en/of -stations gaan volgens de volgende TenneT voorschriften. Voorschriften TenneT locaties & Foto- en tekeningen instructie

Gebruik van mastruimte voor omroepdoeleinden?

Deze voorschriften definiëren de procedures en werkwijzen die moeten worden gevolgd bij het ontwerp, de planning, installatie, het in bedrijf nemen en operationeel hebben van antennesystemen en andere installaties in opstelpunten van Omroepmasten. Deze voorschriften gelden voor alle operators die mastruimte huren bij Omroepmasten voor de distributie van omroepsignalen.

Bijgevoegde Flowchart beschrijft de essentiële stappen voor installatie en onderhoud. Het vormt ook een toelichting op het document: “Voorschriften voor het gebruik van mastruimte voor omroepdoeleinden.”

Coördinerende rol NOVEC inzake Veiligheid

Als beheerder van infrastructuur heeft NOVEC een coördinerende rol met betrekking tot de veiligheid van bezoekers. De betekenis en invulling van deze rol staat beschreven in: De coördinerende rol van NOVEC inzake veiligheid