panel

Autorisatie Telekey-sites

 

NOVEC stelt een aantal voorwaarden aan het toekennen van Telekey-toegangsautorisatie. Deze voorwaarden zijn bedoeld om te waarborgen dat toegang tot NOVEC opstelpunten alleen mogelijk is voor geautoriseerde personen, die kundig zijn om op een veilige manier (voor zichzelf, voor zijn/ haar omgeving en voor de aanwezige apparatuur) te werken.

Voor het aanvragen van Telekey-autorisatie kunt u onderstaand formulier invullen en na ondertekening naar aanvragen@novecbv.nl opsturen.

Aanvraagformulier Telekey-autorisatie