panel

Voor Omwonenden

NOVEC is eigenaar en beheert antenne-opstelpunten en verhuurt deze aan (mobiele) operators. Daarnaast beheren wij opstelpunten voor andere partijen. Op dit moment beheert NOVEC ruim 850 telecommasten en 12.000 hoogspanningsmasten door heel Nederland. De operators plaatsen antennes en schotels in deze opstelpunten, zodat er goed landelijk bereik is voor mobiele telefonie en dataverkeer. De grotere zendmasten worden ook gebruikt voor televisie en radio. Wij beheren de volgende soorten opstelpunten:

  • telecommasten (vakwerkmasten of buismasten);
  • hoogspanningsmasten van TenneT;
  • omroepmasten.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u als omwonende vragen en/of opmerkingen over ons opstelpunt dan kunt u contact opnemen met de afdeling Landlordbeheer. De afdeling Landlordbeheer is telefonisch bereikbaar op 0347-358937 of u kunt een e-mail sturen naar beheer@novecbv.nl.